Menu

Matkustajan oikeudet ja velvollisuudet

Matkustajan oikeudet ja velvollisuudet

Euroopan unionin sisällä matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, joka on annettu 11. päivänä helmikuuta 2004. Asetuksessa säädetään matkustajille annettavaa apua ja korvausta koskevista yhteisistä säännöistä.

Lennolle pääsyn epääminen

Lennosta vastaavalla lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus evätä matkustajan pääsy lennolle, mikäli tämä ei noudata jotakin lentoyhtiön sääntöjen kohtaa tai on vaaraksi muille matkustajille esimerkiksi seuraavasti:

  • Matkustaja on alkoholin vaikutuksen alaisena
  • Lennolle pyrkivällä matkustajalla on hallussaan kiellettyjä esineitä tai hän on vaaraksi muille ilma-aluksen matkustajille

Huom!
Jos matkustaja ei noudata lentoyhtiön palveluehdoissa ilmoitettuja sääntöjä, lennolle pääsy evätään eikä matkustajalla ole oikeutta hyvitykseen tai korvaukseen.

Mitä on ylivaraaminen eli ylibuukkaus?

Lentojen ylibuukkaus on lentoyhtiöiden käytäntö, jossa lennolle myydään enemmän lippuja kuin koneessa on paikkoja. Yhtiöiden ylivarauskiintiöt perustuvat tarkkaan tutkittuun tietoon reittien käyttöasteesta ja siitä, kuinka moni matkustaja jättää saapumatta lennolle. Tämän ansiosta lennolle pääsyn epääminen on hyvin epätodennäköistä.

Onko vapaaehtoisia?
Tällaisen tilanteen sattuessa lentoyhtiön velvollisuus on etsiä vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita luopumaan varatusta paikastaan ja matkustamaan seuraavalla lennolla. Jos vapaaehtoisia ei löydy, lentoyhtiö valitsee itse matkustajansa. Lentoyhtiö on velvoitettu maksamaan asianmukaisen korvauksen, jonka suuruus riippuu lentoreitistä. Korvauksen suuruus vaihtelee 250 eurosta 600 euroon. Jos samana päivänä ei ole korvaavaa lentoyhteyttä, lentoyhtiö tarjoaa myös majoituksen sekä tarvittavat kuljetukset.  

Kaikissa tapauksissa, joissa lennolle pääsyn epääminen johtuu lentoyhtiöstä, on asetuksen EY 261/2004 nojalla lentoyhtiön velvollisuus tiedottaa matkustajalle kirjallisesti korvausta ja avunsaantia koskevista menettelyistä.

Vakuutukset
Paras suoja lennolle pääsyn epäämistä vastaan, johtuipa se lentoyhtiöstä tai matkustajasta, on hankkia oikeanlainen vakuutus.

Hyvä muistaa: 
Jos lennolle pääsy evätään, korvauksen saamisen edellytyksenä on aina se, että matkustaja on ajallaan paikalla lennon lähtöportilla.

Lennon peruuntuminen

Lennon peruuntuessa, aikataulun muuttuessa tai lentoyhtiön lopettaessa reitin liikennöinnin on lentoyhtiön velvollisuus tarjota korvaava lentoyhteys tai korvata lennon hinta täysimääräisesti.

Ruoka ja majoitus 

Lennosta vastaavan yhtiön on tarjottava ruokaa ja majoitus, jos korvaava lento ei ole samana päivänä, ellei yhtiö erikseen ole luopunut näistä velvollisuuksista kuljetussopimuksessa, jonka matkustaja on hyväksynyt lennon ostaessaan.

Lentoyhtiön on maksettava mahdolliset korvaukset 7 päivän kuluessa korvaushakemuksen vastaanottamisesta.

Korvaukset

Matkustajalla on oikeus 250–600 euron suuruiseen korvaukseen sillä edellytyksellä, että matkustaja on ollut ajallaan lennon lähtöportilla.

 
Lennon pitkäaikainen viivästyminen

Reitin lentoajasta riippuen, jos lento viivästyy pitempään kuin 2–4 tuntia, on lentoyhtiön velvollisuus tarjota ilmaiseksi aterioita, juotavaa, majoitus sekä muita palveluita. Matkustajan on oltava ajallaan lennon lähtöportilla, jotta korvausvaatimus olisi perusteltu.

Jos viivästyksen kesto ylittää 5 tuntia, matkustajalla on oikeus lipun hinnan palauttamiseen kokonaisuudessaan.

Milloin voin hakea korvausta?
On hyvä muistaa, että oikeus korvaukseen tai hyvitystoimiin ei riipu lennon lähtöajan viivästymisestä vaan saapumisen myöhästymisestä. Matkustajilla ei myöskään ole oikeutta hyvitykseen, jos viivästys johtuu ulkoisista tekijöistä kuten poikkeuksellisista sääoloista.  

Ennen lähtöä kannattaa harkita sellaisen matkavakuutuksen hankkimista, joka korvaa lennon peruuntumisesta tai viivästymisestä aiheutuvat odottamattomat kulut.

Matkatavaran katoaminen tai vaurioituminen

Lentoyhtiöt vastaavat ruumaan menevän matkatavaran katoamisesta ja vaurioitumisesta. Tarkista lentoyhtiöltäsi, mitä voit tehdä, jos matkatavarasi katoaa tai vaurioituu.


 

Tämän artikkelin sisältämät vinkit ja ehdotukset ovat vain lisätietoa, eikä niiden perusteella voida esittää mitään vaatimuksia eSky.fi:lle.

Sisältääkö artikkeli kaipaamasi tiedot? Kyllä | Ei
Mielestäni tämä artikkeli:
Kiitos mielipiteestäsi!